Skip to content

Missie en visie Set in Support

Waar staat Set in Support voor, hoe gaan we met elkaar om en waar gaan we voor? Dat hebben we benoemd in onze missie, visie en kernwaarden. We werken volgens de missie, visie en kernwaarde en ons handelen wordt hierdoor bepaald.


Missie Set in Support
In onze participatiemaatschappij draait alles om zelfredzaamheid en zelfregie. Voor veel mensen is dit niet vanzelfsprekend. Wij zijn ervan overtuigd dat ieder mens potentieel heeft om zich persoonlijk te ontwikkelen en proberen dit te realiseren met een aanpak waarin werk of een zinvolle dagbesteding een hoofdrol speelt.

Visie Set in Support
Set in Support streeft ernaar een keerpunt te zijn in de ontwikkeling in iemands leven. Door mensen te ondersteunen in hun thuissituatie en kansen te creëren op het gebied van werk of scholing, willen wij, samen met de cliënt en het systeem, het verschil maken. Om dit te realiseren werken we samen met ons netwerk om het ontwikkelingstraject optimaal te begeleiden.

Kernwaarden Set in Support

 • Persoonlijke benadering
  • Maatwerk
  • Buiten gebaande paden
  • Cliënt staat centraal
 • Nabij
  • Betrokken en vriendelijk
  • Laagdrempelig
  • Transparante en open communicatie
  • Korte lijnen
 • Zelfregie
  • Coachende begeleiding
  • Learning by failing
  • Zingeving d.m.v. werk
 • Ontplooiing
  • Zingeving d.m.v. duurzame participatie
  • Sollicitatietraining