Skip to content

Duurzame inzetbaarheid: niet grabbelen maar bewust kiezen

 

Duurzame inzetbaarheid. Als werkgever wil je er iets mee en moet je er iets mee. Zeker nu de Arbo Unie voorspelt dat voor 2030 een kwart van alle werkenden zal uitvallen door stress. Maar waar begin je en waar zet je op in? Een vraag waar veel werkgevers mee worstelen. Zeker omdat duurzame inzetbaarheid een container is waar écht van alles in past.

Schieten met hagel

Een vitaliteitsweek, gratis fruit in de kantine een cursus stress-counceling; duurzame inzetbaarheid is een grabbelton vol interventies. Allemaal zinvol, maar niet perse voor jouw organisatie. Wie daarom lukraak die grabbelton induikt, geeft veel geld uit zonder zichtbaar resultaat. En dat is zonde. Want met een onderbouwd plan valt veel te winnen.

Teleurstelling

Dit is vaak waar het aan ontbreekt: een goed plan. Hierdoor wordt duurzame inzetbaarheid voor directie, management of HR een teleurstellende exercitie. ‘Ik faciliteer van alles, maar slechts een klein deel van mijn personeel maakt er gebruik van.’ Dan rijst al snel de vraag: hoe krijg ik mijn medewerkers wél betrokken? Hoe zorg ik ervoor dat mensen wél hun verantwoordelijkheid nemen voor hun gezondheid, prestaties en persoonlijke ontwikkeling?

Eerst inventariseren dan pas investeren

Maar hoe kom je tot effectief, passend en onderbouwd duurzaam inzetbaarheidsbeleid…? Goed om te beginnen met een inventarisatie! Hiervoor zijn tegenwoordig allemaal tools beschikbaar waarmee je Duurzame Inzetbaarheid meetbaar én concreet kunt maken voor jouw organisatie. De Kosten-batenanalyse Duurzame Inzetbaarheid (KoBa-DI) van TNO is daar een goed voorbeeld van. 

Maak ‘t zichtbaar

Op basis van landelijke kengetallen en wetenschappelijk onderzoek laat deze tool zien met welke investeringen je in jouw organisatie het meeste rendement haalt. En met een goede (financiële) onderbouwing maak je de toegevoegde waarde van duurzame inzetbaarheid ook voor het management inzichtelijk.

Een open blik

Verder is duurzame inzetbaarheid vooral een kwestie van openstaan voor wat er in jouw bedrijf speelt en wat jouw werknemers écht nodig hebben. Kun je verzuim verminderen met fruit in de kantine? Of moet er misschien eerst iets gebeuren aan de kantoortuin? Is er iets mis met de bedrijfscultuur? Of zijn er oplossingen die voor meer productiviteit en werkplezier zorgen…?

Stel vervolgens doelen vast en ontwikkel hierop gerichte programma’s. Want, wie gericht investeert, ziet dat duurzame inzetbaarheid zich wel degelijk terugbetaalt in minder verzuim, minder verloop en productievere werknemers. Met die kennis wordt duurzame inzetbaarheid geen ‘moetje’, maar een onderdeel van het werkgeverschap waarbij iedereen wat te winnen heeft.

Wil je meer weten over hoe je van duurzame inzetbaarheid maatwerk maakt? Neem gerust contact met ons op.

 

Chris Oosterhuis
Eigenaar en oprichter Set in