Skip to content

Bedrijfsadvies en wet- en regelgeving.

Als het gaat om re-integratie krijg je als werkgever te maken met allerlei wetten en regels. Dit brengt verplichtingen met zich mee, maar ook mogelijkheden. De ervaring en expertise van Set in helpt je op het juiste moment slimme keuzes te maken.

De Participatiewet
De Participatiewet moet ervoor zorgen dat mensen met een ziekte of handicap een baan vinden. Als werkgever kan het interessant zijn om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Set in kan je hierbij op verschillende manieren ondersteunen.

– Opstellen van functieprofielen
– Werving en selectie onder de doelgroep
– Jobcoaching
– Payrolling
– Organiseren van subsidies, aanvraag jobcoaching of aanpassing van de werkplek

Wet BeZaVa
Als werkgever ben je niet alleen meer dan 12 jaar verantwoordelijk voor je werknemers met een vast dienstverband, maar ook voor je werknemers met een tijdelijk dienstverband. Dit betekent een flink financieel risico wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt. Je kunt dit risico verzekeren, maar dit brengt verplichtingen met zich mee, bijvoorbeeld rondom re-integratie. Bij re-integratietrajecten houden we rekening met de kaders en de mogelijkheden die de Wet BeZaVa met zich meebrengt.   

WWZ
De Wet Werk en Zekerheid (WWZ) vergroot de werkzekerheid van werknemers. Zo introduceert de WWZ een transitievergoeding bij ontslag. Elke medewerker die minimaal 2 jaar in dienst is en ontslag krijgt (of geen contractverlenging) heeft recht op een transitievergoeding. Als werkgever kun je deze vergoeding (in overleg) inzetten voor re-integratie of outplacement.

Slimme keuzes maken rondom re-integratie en werkgeverschap?
Maak gebruik van de expertise van Set in.

CAPTCHA
Een moment geduld aub.